Kiedy do logopedy

Zaburzenia mowy u dzieci objawiają się w rozmaity sposób i mają różny stopień nasilenia. O opóźnieniu rozwoju mówimy wtedy, gdy słownictwo dziecka znajduje się poniżej wieku, poniżej normy przewidzianej dla danej grupy wiekowej.
Zgłoś się do logopedy jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:

 • w wieku 6 miesięcy nie gaworzy,
 • między 1-2 rokiem życia nie potrafi wypowiedzieć samogłosek a, o, e, i, y, oraz spółgłosek p, b, m, t, d, n, k, ś, ć, sylab oraz pojedynczych słów np. mama, baba, tata itp., nie rozumie wydawanych przez Ciebie prostych poleceń,
 • między 2-3 rokiem życia nie umie wypowiedzieć prostego zdania, nie wymawia w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, chi, j, ł, s, z, c, dz,
 • w wieku 4 lat nie potrafi wymówić w/w głosek, oraz głosek nosowych: ą, ę, odpowiedzieć prostej historyjki obrazkowej, słabo wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy
 • między 5-6 rokiem życia nie wypowiada głosek sz, ż, cz, dż, oraz głoski r, a także gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy
 • między 6-7 zaobserwować można jakiekolwiek nieprawidłowości w wymowie dziecka

Wadliwą wymową można stwierdzić kiedy mowa:

 • nie jest łatwo słyszalna
 • nie jest łatwo zrozumiała
 • jest nieprzyjemna w odbiorze ( chodzi tu o dźwięk i ton ), dźwięki są zniekształcone,
 • jest zmieniony akcent i rytm, lub wypowiedź jest ich pozbawiona
 • jest nieodpowiednia do wieku

A także gdy Twoje dziecko:

 • nawykowo oddycha buzią, ślini się
 • nie potrafi prawidłowo połykać
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
Kontakt
chevron-up