Pracownia logopedyczna

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.
Zadaniem logopedy jest więc:

  • Kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
  • Usuwanie wad wymowy ( mówienie i rozumienie)
  • Usuwanie zaburzeń głosu
  • Usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Wada wymowy czy mowy ma ujemny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Sprzyja rozwijaniu u niego takich cech jak: nieśmiałość, skrytość, niskie poczucie wartości. Dziecko świadome wady przeważnie stara się ją ukryć i dlatego tez woli nie odpowiadać na pytania zadawane przez nauczyciela, izoluje się od grupy, staje się samotnikiem. Często rówieśnicy wyśmiewają się z jego wady co prowadzi do nieśmiałości lub agresji. W związku z tym dzieci te wymagają wyrozumiałości i stosowania specjalnych metod pedagogicznych przez wychowawców i rodzinę.

- KIEDY DO LOGOPEDY?
- DIAGNOZA
- TERAPIA

Kontakt
chevron-up