Pielęgniarka środowiskowo rodzinna

Podstawowymi czynnościami osoby na stanowisku pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej to czynności pielęgniarskie, diagnostyczne i rehabilitacyjne.

W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zdeklarowany jest pacjent. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem. Pielęgniarka wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ.

Stanisława Strużyk

pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

Wioletta Skop

pielęgniarka środowiskowo – rodzinna

Kontakt
chevron-up