Pielęgniarska opieka długoterminowa

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej może być zakwalifikowany pacjent,

który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej. Warunkami objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową również są:

  1. nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
  2. nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w     warunkach stacjonarnych;
  3. nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i     młodzieży wentylowanych mechanicznie;
  4. niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.
Kontakt
chevron-up