Foodprofil

FoodProfil bada nadwrażliwość pokarmową, która jest nieprawidłową reakcją systemu immunologicznego występującą po spożyciu niektórych pokarmów. Szacuje się, że może być nią dotkniętych ok. 45% populacji. Nadwrażliwość pokarmowa często mylona jest z alergią pokarmową, która występuje jedynie u 2 % społeczeństwa. Oceniane są stężenia pokarmowo-swoistych IgG/IgG4 dla wybranych grup produktów spożywczych w celu wyznaczenia indeksów określających dominujący typ reakcji IgG lub IgG4. Ocena stężenia pokarmowo-swoistych IgG we właściwej podklasie IgG lub IgG4 dla poszczególnych grup produktów spożywczych obejmujących 88 lub 264 antygenów pokarmowych.

Test Food Profil 45  obejmuje tylko diagnostykę rozszerzoną w całej klasie IgG (1-4).

Diagnostyka wstępna i rozszerzona dotyczy paneli FoodProfil 88 i 280.

Kontakt
chevron-up