Bezpłatna edukacja dla kobiet w ciąży

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych dla kobiet w ciąży prowadzonych przez położną począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu porodu.

W trakcie edukacji kobieta przygotowywana jest do porodu oraz pełnej nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu i dla pacjentek zdeklarowanych do poradni "Ako-Med" są bezpłatne.

Edukacja realizowana jest w formie indywidualnej lub zbiorowej.

Kontakt
chevron-up