Badania z zakresu medycyny pracy

Wszystkie badania są przeprowadzane przez uprawnionego lekarza Medycyny Pracy oraz wybranych specjalistów w przypadku dodatkowyh badań specjalistycznych i diagnostycznych.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Zaliczamy do nich:

1. badania profilaktyczne pracowników:
- wstępne ( przed zatrudnieniem lub po zmianie stanowiska pracy, jeśli występują nowe czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe )
- okresowe ( dla osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia )
- kontrolne ( przed ponownym rozpoczęciem pracy po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni )

2. badania wysokościowe
-dla pracowników wykonujących pracę na wysokości do 3 metrów
- dla pracowników wykonujących pracę na wyskokości powyżej 3 metrów
3. badania osób ubiegających się o prawo jazdy
4. badania osób wykonujących zawód kierowcy

5. badania sanitarno – epidemiologiczne z wpisem do książeczki zdrowia

Kontakt
chevron-up