slide1slide1slide1

Oddziały

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

  • - realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;

  • - pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;

  • -edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;

  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.