Pielęgniarska opieka długoterminowa

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

- realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
- pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
- edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;

pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Kontakt
chevron-up