slide1slide1slide1

Oferta

 
 

Badania Dodatkowe


  1. W ramach zawartej umowy świadczymy szereg innych działań pozwalających Pracodawcy na dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o Służbie Medycyny.

  W szczególności należy zaliczyć do nich:

  • Przeglądy stanowisk pracy wraz z wizytacją zakładu pracy przez lekarza Medycyny Pracy. Podczas wizytacji, wykonujemy rozpoznanie oraz ocenę czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na poszczególnych stanowisku pracy. Wnioski pokontrolne, zawierające opisu stanowisk pracy ( zagrożeń, przekroczonych norm itd.), przekazywane są pracodawcy w celu poprawy organizacji stanowisk pracy. Ponadto informacje te są istotne dla lekarzy przeprowadzających badania pracowników danej firmy.

  • Nadzór nad warunkami pracy występującymi na poszczególnych stanowiskach pracy.
   - Współpraca ze służbami i komisją BHP w zakresie oceny warunków pracy, sposobu jej wykonywania, następstw wypadków w pracy.

  • Akcje profilaktyczne. Obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z zakładami pracy: np. organizacja szkoleń, szczepienia ochronne.

 

.