Badania dodatkowe

W ramach zawartej umowy świadczymy szereg innych działań pozwalających Pracodawcy na dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o Służbie Medycyny.

W szczególności należy zaliczyć do nich:

Przeglądy stanowisk pracy wraz z wizytacją zakładu pracy przez lekarza Medycyny Pracy. Podczas wizytacji, wykonujemy rozpoznanie oraz ocenę czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na poszczególnych stanowisku pracy. Wnioski pokontrolne, zawierające opisu stanowisk pracy ( zagrożeń, przekroczonych norm itd.), przekazywane są pracodawcy w celu poprawy organizacji stanowisk pracy. Ponadto informacje te są istotne dla lekarzy przeprowadzających badania pracowników danej firmy.
Nadzór nad warunkami pracy występującymi na poszczególnych stanowiskach pracy.
- Współpraca ze służbami i komisją BHP w zakresie oceny warunków pracy, sposobu jej wykonywania, następstw wypadków w pracy.
Akcje profilaktyczne. Obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z zakładami pracy: np. organizacja szkoleń, szczepienia ochronne.

Kontakt
chevron-up