slide1slide1slide1

Oferta

POZ nocna i świąteczna


Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego

( całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy )

pacjent może skorzystać

z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej

i świątecznej opieki zdrowotnej

w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Grunwaldzka 9

42-700 Lubliniec

tel. 34 350-63-80


.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • - w warunkach ambulatoryjnych,

 • - telefonicznie,

 • - w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • - nagłego zachorowania;

 • - nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

 • - gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

  Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.


Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);

 • - infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C),

  - szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;

 • - bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;

 • - bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;

 • - biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;

 • - zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;

 • - nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;

 • - zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • - wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;

 • - recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;

 • - rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.