Poradnia pediatryczna

Pediatria, to nauka o dziecku, zajmująca się zarówno przebiegiem okresu wzrostu i dojrzewania dziecka, jak i różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia, wczesnego rozpoznawania różnych chorób oraz zapobiegania tym chorobom.

Pediatrzy często współpracują z działem rehabilitacji, również z psychologami.

Ako-Med, dbając o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, usunięcie ewentualnych wad postawy bądź zapobieżenie im, zapewnia pełną rehabilitację dziecięcą, na podstawie programów ćwiczeń opracowywanych przez fizjoterapeutę, rehabilitanta.

Z racji coraz częściej pojawiających się alergii u dzieci już w bardzo wczesnym okresie życia dziecka, pediatrzy współpracują także z alergologami i laryngologami.

Konsultacje u lekarza pediatry powinny odbywać się zgodnie ze wskazanym przez niego harmonogramem wizyt, łączącym zarówno profilaktyczne kontrole stanu zdrowia i tzw. okresowe bilanse rozwoju dziecka, oceniające prawidłowy rozwój psychomotoryczny małego podopiecznego.

Trzeba pamiętać o przestrzeganiu programu szczepień ochronnych.

Maria Andraczek
PEDIATRA

Anna Grus
PEDIATRA

Joanna Suszko
PEDIATRA

Kontakt
chevron-up