Poradnia logopedyczna - Diagnoza

Gabinet logopedyczny oferuje:

Diagnozę logopedyczną polegającą na ocenie stopnia rozwoju mowy dziecka, obejmującą następujące elementy:

 • Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami
 • Kompleksowe badanie i diagnoza rozwoju mowy dzieci i młodzieży
 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych dziecka
 • Orientacyjne badanie słuchu ( słuch fonetyczny )
 • Badanie lateralizacji czyli określenie dominującej strony ciała, w celu doboru metod nauczania
 • Sprawdzenie poziomu sprawności intelektualnej oraz funkcji poznawczych istotnych dla uczenia się języka w wersji pisanej
 • Profilaktykę w zakresie wad wymowy, czyli wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności narządów mowy
 • Konsultacje i porady

Opracowanie indywidualnych metod terapii zaburzeń mowy takich jak:

 • Dyslalia ( wady wymowy, np. Seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie)
 • Opuszczanie, zastępowanie lub deformacja poszczególnych głosek
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dysleksja, Dysgrafia i inne
Kontakt
chevron-up