slide1slide1slide1

Oddziały

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do, którego złożona jest deklaracja wyboru.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA UDZIELANA ŚWIADCZEŃ W RAMACH DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8.00 DO 20.00

Sobota – Niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach