Lekarz rodzinny

Podstawowym celem pracy lekarza rodzinnego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. W uzasadnionych przypadkach lekarz może skierować chorego na dodatkowe badania. Wykaz badań diagnostycznych, które płaci lekarz POZ, jest ściśle określony w rozporządzeniu. Wszystkie badania wykonywane są na zlecenie lekarza. Jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi konieczność ich wykonania, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym zostaną one wykonane.


Poradnia czynna w ramach POZ

poniedziałek

08:00 - 18:00

poniedziałek

08:00 - 18:00

poniedziałek

08:00 - 18:00

poniedziałek

08:00 - 18:00

poniedziałek

08:00 - 18:00

lek. med. Mirosław Just
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

lek. med. Joanna Malottki
SPECJALISTA PEDIATRA

lek. med. Maria Andraczek
SPECJALISTA PEDIATRA

lek. med. Mirosław Janik
SPECJALISTA MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Kontakt
chevron-up