slide1slide1slide1

Oddziały

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej może być zakwalifikowany pacjent,

który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej. Warunkami objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową również są:

  • 1. nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;

  • 2. nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w     warunkach stacjonarnych;

  • 3. nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i     młodzieży wentylowanych mechanicznie;

  • 4. niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.