Kalendarz szczepień

Kalendarz szczepień

W Polsce dokumentem regulującym kwestię szczepień jest Program Szczepień Ochronnych (PSO). Zawiera on listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych). Program Szczepień Ochronnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest aktualizowany każdego roku. Każde dziecko powinno otrzymać przewidziane dla niego w PSO szczepienia zalecane, ale ze względu na ograniczone środki finansowe nie są one refundowane przez Państwo.

Umieszczenie szczepionki na liście zalecanych przez PSO nakłada na każdego lekarza obowiązek informowania rodziców o możliwości jej zastosowania i płynących z tego korzyściach.

Szczepienia dla dzieci 0-3 lat

Szczepienia dla dzieci 6-19 lat

Szczepienia dla osób 20- więcej lat

Kontakt
chevron-up