slide1slide1slide1

Oddziały

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Jak zgłosić się do opieki długoterminowej?

Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest skompletowanie następujących dokumentów:

  • Skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  • Zgoda Pacjenta wyrażona na piśmie

  • Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej ( karta oceny wg skali Barthel )


Dokumenty dostępne są w zakładce DO POBRANIA