Pielęgniarska opieka długoterminowa

Jak zgłosić się do opieki długoterminowej?

Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest skompletowanie następujących dokumentów:

Skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Zgoda Pacjenta wyrażona na piśmie
Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej ( karta oceny wg skali Barthel )

Dokumenty dostępne są w zakładce DO POBRANIA

Kontakt
chevron-up