slide1slide1slide1

Oddziały

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.