Pielęgniarska opieka długoterminowa

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:
zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Kontakt
chevron-up