slide1slide1slide1

Oferta

 
 

Badania z Zakresu Medycyna Pracy


 • Wszystkie badania są przeprowadzane przez uprawnionego lekarza Medycyny Pracy oraz wybranych specjalistów w przypadku dodatkowyh badań specjalistycznych i diagnostycznych.

  Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

  Zaliczamy do nich:

  1. 1. badania profilaktyczne pracowników:

   - wstępne ( przed zatrudnieniem lub po zmianie stanowiska pracy, jeśli występują nowe czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe )

  • - okresowe ( dla osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia )

  • - kontrolne ( przed ponownym rozpoczęciem pracy po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni )

   2. badania wysokościowe
  • -dla pracowników wykonujących pracę na wysokości do 3 metrów

  • - dla pracowników wykonujących pracę na wyskokości powyżej 3 metrów

  1. 3. badania osób ubiegających się o prawo jazdy

  2. 4. badania osób wykonujących zawód kierowcy

   1. 5. badania sanitarno – epidemiologiczne z wpisem do książeczki zdrowia


 

.