slide1slide1slide1

Oferta

 
 

Badania Diagnostyczne


  • Badania diagnostyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Badania te są związane z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy.

    Zaliczamy do nich m. in.:

    • -badania laboratoryjne - OB, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, cholesterol, glukoza, trójglicerydy, HDL, LDL,

    • -badania radiologiczne - RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe, Spirometria 

.