Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Badania te są związane z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy.

Zaliczamy do nich m. in.:

  • badania laboratoryjne - OB, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, cholesterol, glukoza, trójglicerydy, HDL, LDL,

  • badania radiologiczne - RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe, Spirometria

Wykonujemy następujące badania EMG

Elektromiografia (EMG) to badanie elektrofizjologiczne, którego celem jest ocena funkcji mięśni i nerwów. EMG jest pomocne w diagnozowaniu wielu chorób neurologicznych i układu mięśniowego.

Kliknij aby pobrać

Badania wykonuje
lek.med.Ewa Klyta

specjalista rehabilitacji medycznej
specjalista neurolog
Posiada Certyfikat PTNK
Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
przyjmuje : dwie soboty w miesiącu od godz.8.00

Kontakt
chevron-up